CitySmart

Cine suntem

Operatorul de date cu caracter personal este Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A., cu sediul central în București, str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, sector 1, CP 011424, Telefon: 021.231.0090, 021.231.0079, 021.230.3248, 021.231.0054, 021.231.0713, Fax: 021.231.0442; email Responsabil pentru Protecția Datelor : dpo@cityinsurance.ro

Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

CITY INSURANCE prelucrează datele dvs. oferite prin acest formular pentru a vă transmite o ofertă pentru asigurare solicitata, precum și pentru a vă contacta pentru a solicita mai multe detalii necesare soluționării solicitării. Ne întemeiem pe consimțământul dvs. în acest scop.

De asemenea, CITY INSURANCE prelucrează datele dvs. oferite prin acest formular pentru a vă transmite informări și oferte pentru alte produse de asigurare oferite de CITY INSURANCE. Ne întemeiem pe consimțământul dvs. în acest scop, care este solicitat în mod separat. În cazul în care nu doriți să primiți astfel de informații și oferte pentru alte produse de asigurare decât cele pentru care ne-ați contactat, nu bifați căsuța corespunzătoare și ne vom limita oferta către dvs. la asigurarea solicitata.

Datele dvs. colectate prin prezentul formular fac obiectul unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri pentru evaluarea riscurilor asigurare si calculul primelor de asigurare.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Este posibil să transmitem datele dvs. cu caracter personal colectate prin acest formular către parteneri de afaceri sau intermediari (brokeri de asigurare-reasigurare, agenți de asigurare, alți asigurători, societăți de reasigurare, unități de service etc.), precum și către entități precum autorități publice competente, unități medicale etc. pentru a putea soluționa solicitarea dvs.

Datele dvs. sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular

Păstrăm datele dvs. strict pentru perioada necesară soluționării solicitării dvs., precum și pentru a face dovada modului de soluționare ulterior, de pildă, în situația unei acțiuni în instanță.

În cazul în care prelucrăm datele dvs. și în alt temei (de pildă, vom încheia un contract sau o cerere de despăgubire), vom păstra datele despre dvs. conform legislației în vigoare. De pildă, conform reglementărilor în vigoare ale Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), în acest moment, perioada stabilită pentru păstrarea documentelor din dosarul de asigurare este de 10 ani.

Ce drepturi aveți

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Aceasta poate avea drept consecință imposibilitatea de a da curs cererii dvs. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă puteți adresa societății noastre la datele de contact menționate la de mai sus.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru mai multe detalii

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, afișată aici.