CitySmart

Asigurari oferite de CityInsurance

Pagini utile

A

Accident: eveniment subit, de natura să pericliteze viața sau efectuarea normală a călătoriei, ori care are ca rezultat decesul Asiguratului, datorat unor cauze externe, involuntare și neprevăzute, survenite independent de voința Asiguratului in perioada de asigurare și care provoacă decesul Asiguratului sau vătămări corporale ce pot fi stabilite in mod obiectiv;

Asigurator: Societatea de Asigurare-Reasigurare CITY INSURANCE S.A., cu sediul in București, str. Constantin Aricescu, nr. 5-7, Parter-Demisol, sector 1, Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, inregistrată in Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-008/10.04.2003, nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunalul Bucureşti - J40/3150/1998, C.U.I.: 10392742, capital social subscris şi vărsat: 93.284.350 LEI, număr de inregistrare 4110 in Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal,

F

Faptă ilicită: faptă contrara legii sau care contravine ordinii publice ori bunelor moravuri cauzatoare de prejudicii; element al răspunderii civile;