CitySmart

Asigurari oferite de CityInsurance

Selecteaza tipul de asigurare de garantii

  • Asigurare garantii licitatie

    Garantii de participare la licitatie

    City Insurance vă pune la dispoziție Garanția de participare la licitații, cunoscută sub numele de BID BOND, instrument de garantare pe care Ofertantul îl prezintă Beneficiarului în cazul participării la o procedura de achiziție publică pentru obținerea de contracte diverse. Rolul acestuia este de a proteja Beneficiarul față de posibilitatea neîndeplinirii obligațiilor Ofertantului pe perioada de valabilitate a ofertei depuse până la încheierea contractului de achizitie publica sau a acordului cadru.

    Cumpara ACUM