CitySmart

Asigurari oferite de CityInsurance

Selectați tipul de asigurare răspundere civilă

 • Asigurare raspundere civila avocat

  Răspunzi direct de calitatea muncii prestate în beneficiul clienților şi nu îți permiți să faci greșeli care pot genera prejudicii și îți pot afecta considerabil bugetul. Ca să te protejezi de consecințele financiare ale greșelilor tale, există Asigurarea de răspundere civilă profesională a avocaților care oferă protecție financiară în cazul neîndeplinirii obligațiilor profesionale din cauza unor erori, omsiuni sau neglijențe și are ca obiect preluarea daunelor cauzate clienților (beneficiarilor de servicii profesionale), de fapta comisă din culpă în cadrul exercitării profesiei de avocat.

  Cumpara ACUM
 • Asigurare raspundere civila mediatori

  Chiar dacă a greși este omenește, rațional este să te protejezi cât mai mult de consecințele financiare ale greșelilor care îți pot afecta bugetul. Pentru această situație există asigurarea facultativă de răspundere civilă profesională a mediatorilor care acoperă prejudiciile cauzate de către Asigurat, din culpă, beneficiarilor serviciilor profesionale cu care a încheiat un contract scris de mediere.

  Cumpara ACUM
 • Asigurare raspundere civila notari

  Când activezi ca notar, orice greșeală poate să conducă la probleme legale sau pierderi financiare pentru toate părțile. De aceea, este important să ai o asigurare profesională specifică care să ofere acoperire pentru prejudiciile materiale cauzate clienților, ca urmare a unor fapte săvârşite din culpă şi pentru care devine răspunzător în baza contractului de prestări servicii, a legii şi a Codului de conduită etică şi profesională.

  Cumpara ACUM
 • Asigurare raspundere civila case de expeditie

  În calitate de intermediar în domeniul transporturilor rutiere, ești responsabil pentru organizarea transportului în condițiile contractului încheiat între client/beneficiar și intermediar. Asigurarea de raspundere civilă a Caselor de Expediție acoperă prejudiciile provocate de Asigurat clienţilor săi, cu care a încheiat un contract scris de prestări servicii, semnat de ambele părţi, ca urmare a unor fapte săvârşite din culpă (omisiune, neglijenţă, eroare) în timpul şi/sau în legătură directă cu desfăşurarea activităţii de intermediere în transporturile rutiere de mărfuri sau de persoane, pentru care este autorizat.

  Cumpara ACUM
 • Asigurare raspundere civila contabil / auditor / consultant fiscal

  Se poate întâmpla oricând să apară o eroare umană, mai ales atunci când verificarea implică multe cifre. Oricât de bine pregătit și atent este expertul contabil, auditorul sau consultantul fiscal, cel mai bine este să fie luată în calcul și posibilitatea greșelii. Pentru a fi complet protejat în acest caz, City Insurance a dezvoltat un produs de asigurare care vă protejează de cheltuieli provenite din omisiune, neglijnță sau eroare.

  Cumpara ACUM
 • Asigurare raspundere civila evaluator si expert tehnic

  Alegerea unei asigurări de răspundere profesională vă oferă protecție împotriva unor erori, omisiuni, greșeli sau neglijență în legătură cu serviciile pe care le furnizați în baza unui contract de prestări servicii specifice domeniului de activitate, cum ar fi: evaluarea activelor financiare, evaluarea întreprinderilor, evaluarea proprietăţilor imobiliare, evaluarea bunurilor mobile etc.

  Cumpara ACUM
 • Asigurare raspundere civila practicieni in insolventa

  Pentru practicienii în insolvență asigurarea de despăgubire profesională, care să acopere toate acțiunile lor, este deosebit de importantă. Acțiunile greșite, omisiunile sau neglijența duc la situații neplăcute sau chiar grave, pentru care aveți nevoie de acoperire. Asigurarea de răspundere civilă oferă protecție financiară în cazul în care trebuie plătite despăgubiri unui client, pentru prejudiciile provocate acestuia din culpă, urmare a activității prestate.

  Cumpara ACUM
 • Asigurare raspundere civila Malpraxis

  Această asigurare protejează medicii și alți profesioniști din domeniul sănătății împotriva acuzațiilor pacienților care susțin că faptele lor neglijente au cauzat rănirea acestora. Asigurarea pentru malpraxis medical este esențială pentru asistenții medicali, stomatologi, opticieni, kinetoterapeuți sau oricine altcineva care oferă servicii medicale. O poliță de asigurare pentru malpraxis oferă liniște sufletească și protejează împotriva cheltuielilor care pot rezulta din diverse acțiuni de judecată.

  Cumpara ACUM